La víspera de San Vicente de 1983.

204Torres del Obispo